Notícies i novetats Port Olímpic Barcelona

NOTÍCIES I NOVETATS DEL PORT OLÍMPIC

 

#OlimpicBlue. Com gestionar l'energia?

energiaweb
Que l'energia és imprescindible és una cosa que ningú pot posar en dubte. Però potser, com a ciutadans, som poc conscients de l'incalculable valor que tenen els recursos que, convertits en electricitat, calor o combustible, fan més fàcil i confortable la nostra vida quotidiana i fan que sigui possible la societat del benestar.

És d'incalculable valor perquè, a més del seu preu en diners, l'energia té un cost social, tractant-se d'un bé escàs a la natura, esgotable i que hem de compartir. El seu ús indiscriminat, d'altra banda, produeix impactes negatius sobre la salut mediambiental d'un planeta que estem obligats a conservar.

Port Olímpic pretén optimitzar els recursos i l'ocupació de l'energia a les seves instal·lacions per, així, convertir-se en un espai energèticament eficient. Totes aquestes millores i canvis es recullen en la campanya #OlimpicBlue, un catàleg de bones pràctiques que permeten millorar l'acompliment ecològic i sostenible del port.

Per promoure aquests bons hàbits, proposem un seguit de recomanacions a tenir en compte per contribuir a reduir substancialment els nostres consums d'energia:

• La longitud dels cables no ha de ser superior a 25 m. El cable no ha de tenir cap connexió intermèdia o entroncament en tota la longitud (ITC-BT-42).
• Apagui la llum quan no sigui necessari el seu ús, o quan la llum exterior sigui suficient.
• Mantingui netes les làmpades i les pantalles, augmentarà la lluminositat, sense augmentar la potència. Canviï, amb prioritat, les que més temps estan enceses.
• Utilitzi aparells de baix consum (Classe energètica A) com a sistemes d'il·luminació i electrodomèstics. Permeten un estalvi de fins al 80%.
• Adapti la il·luminació a les seves necessitats i doni preferència a la il·luminació localitzada: a més d'estalviar aconseguirà ambients més confortables.
• Desconnecti els equips que no estiguin en ús, els aparells en mode stand-by consumeixen l'equivalent a dos llums LED, i és energia que es malgasta.
• Comparteix una filosofia sostenible per transmetre aquests valors sostenibles.


A més, aconsellem que a la bugaderia del port se segueixin les següents instruccions:

• Aprofiti al màxim la capacitat de la seva rentadora i procuri que treballi sempre a càrrega completa.
• Busqui l'etiqueta classe A de rentat; a més de consumir poc, rentarà bé.
• Utilitzi els programes de baixa temperatura, excepte per a roba molt bruta, i deixi treballar als eficaços detergents actuals.
• Aprofiti la calor del sol per assecar la roba.

A Port Olímpic, contemplem i apliquem totes les mesures necessàries per aconseguir una bona gestió energètica, analitzant l'estat de les instal·lacions i detectant contínues possibilitats de millora.

#OlimpicBlue. Sostenibilitat i gestió ambiental en viu a Port Olímpic: tinguem cura la natura.